2017 DRIA SYMPOSIUM. NEW SPEAKER: PURNOMO DWI SASONGKO